Misyon Ve Vizyon

MİSYON

*Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yapılacak her türlü faaliyete destekte bulunmak.
*Yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenebilecekleri sınıf ortamları oluşturmak.
*Türk dilini sadece dil öğretimi olarak düşünmemek, aynı zamanda dille birlikte kültürümüzü de öğrencilere aktarmak ve bu amaçla sınıf dışı faaliyetler düzenlemek.
*Hem Türkiye’de hem Türkiye dışında faaliyet gösteren dil öğretim merkezleri ile ilişkiler kurarak dil öğretimi konusunda bilgi paylaşımı yapmak.
*Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda akademik çalışmalara ortam hazırlamak.
*Üniversitemiz bünyesinde Yabancılara Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans programına uygulama çalışmalarında yardımcı olmak.

 

VİZYON

Bir dilin yabancılara öğretiminde gerçekleşecek çalışmalar hem kurumsal hem de uygulama olarak nitelikli olmalıdır. Bu durumun farkında olarak Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Siirt Üniversitesi TÖMER, bu alanda çalışmalar yapmak, dil öğretiminde yeni gelişmelere ve uygulamalara ulaşmayı hedeflemektedir.

AGİT KAMEL
Güncelleme : 13.06.2023 15:35:09