Dil Öğretimi

Siirt Üniversitesi TÖMER’de dil öğretimi, alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 20 kişilik sınıflarda gerçekleştirilir. Sınıflarda sıralar “U” düzenindedir. Bu düzende,  her öğrenci, öğretmenine ve tahtaya eşit uzaklıktadır. “U” düzeni, öğrencilerin birbirlerini ve öğretmenlerini rahatlıkla görebilmelerine ve bire bir iletişim kurabilmelerini sağlar.

     Siirt Üniversitesi  TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) eş zamanlı olarak geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri; her sınıfta bulunan bilgisayar, yansıtıcı, akıllı tahta, DVD oynatıcı, TV gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenir.

     Siirt Üniversitesi  TÖMER’de Türkçe öğreten tüm öğretim elemanları, üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun, en az yüksek lisans derecesine sahip, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde tecrübeli öğreticilerdir.

Siirt Üniversitesi TÖMER,  bilimsel akademik alt yapısıyla  Siirt  Üniversitesine bağlı uygulama ve araştırma- merkezidir. Dil öğrenmek isteyen herkese Siirt  Üniversitesi güvencesinde hizmet verir.

     Kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrenciler Siirt Üniversitesi  TÖMER Müdürlüğünce imzalanmış sertifika, ileri kuru başarıyla tamamlayan öğrenciler ise Siirt Üniversitesi Rektörlüğü onaylı diploma almaya hak kazanırlar.

AGİT KAMEL
Güncelleme : 31.05.2023 14:36:46