Hedeflediğimiz Amaçlar

  AMAÇ,  KAPSAM

Merkezlerin bu bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıları;

     a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak;
    b) Milli Eğitim bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar vermek;
   c) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkçeyi ve Türk kültürünü güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek;
    d) Ana dil olarak Türkçenin eğitimini ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak;
     e) Üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmek için çalışmalarda bulunmak;
    f) Turizm bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT vb. ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türkçeyi öğreten ve Türkçeyi tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlamak kitaplar ve broşürler yayınlamak;
   g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlara mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları düzenlemek;
    h) Türk dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilme için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak;
    ı) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak;
    i) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek;
    j) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak;
    k) Dil sınavları düzenlemek;
    l) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
AGİT KAMEL
Güncelleme : 23.05.2022 18:07:52