2021 İdari Faaliyet Raporu

 

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

 

Siirt Üniversitesi 2021 Yılı            Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü    İdari Faaliyet Raporu

 

Akademik Birimler

 

30.12.2021

 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz AKDEMİR

 

 


 

BİRİMİN GEÇMİŞİ TARİHÇESİ 2

BİRİMİN MİSYONU.. 3

BİRİMİN VİZYONU.. 3

BİRİME AİT TEŞKİLAT ŞEMASI 4

BİRİM PERSONELLERİ 5

BİRİMİN KURUMDAKİ  GÖREVİ 5

BİRİME AİT RESİMLER (EN AZ 4 FOTOĞRAF ) 6
BİRİME AİT RESİMLER. 7

BİRİMİNİZCE SENE İÇİNDE YAPILAN FAALİYETLER. 8

BİRİMİNİZE AİT GZFT  ANALİZLERİ 9

BİRİM PAYDAŞ ANALİZİ 10

BİRİM RİSK ANALİZİ 11

BİRİM PERSONELİ İLE İLGİLİ BİLGİLER. 11

KOORDİNATÖRLÜKLER. 11

TÖMER ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 12
TÖMER ÖĞRENCİ BAŞARI DURUMLARI 12

 

 

BİRİMİN GEÇMİŞİ TARİHÇESİ

Siirt Üniversitesi TÖMER, dünyanın önde gelen dil ve kültür merkezleri örnek alınarak, Yabancılara Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe öğretmek amacıyla “Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)” adıyla 2014  yılında kurulmuştur. Üniversite bünyesinde açılacak bütün ön lisans, lisans ve  yüksek lisans programlarına yurt dışından alınacak öğrencilerin dil öğretimlerini  sağlayabilmeleri bu merkez sayesinde gerçekleşecektir.

Dil öğrenmenin önemli bir ihtiyaç haline geldiği modern dünyada, insanların büyük bir kısmı birden fazla dille iletişim kurabilmektedir. Genel anlamda günlük yaşantı, kültürel faaliyetler, turizm ve göç gibi sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bu durum, geleceğin dünyasında daha da önem kazanacaktır. Bu itibarla Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulan TÖMER, sevgi ve barış dili olan Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Merkez kabul görmüş öğretim model ve yöntemlerinin rehberliğinde, modern eğitim teknolojinin bütün imkânlarını katılımcıların hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur.

BİRİMİN MİSYONU

 

*Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yapılacak her türlü faaliyete destekte bulunmak.

*Yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenebilecekleri sınıf ortamları oluşturmak.

*Türk dilini sadece dil öğretimi olarak düşünmemek, aynı zamanda dille birlikte kültürümüzü de öğrencilere aktarmak ve bu amaçla sınıf dışı faaliyetler düzenlemek.

*Hem Türkiye’de hem Türkiye dışında faaliyet gösteren dil öğretim merkezleri ile ilişkiler kurarak dil öğretimi konusunda bilgi paylaşımı yapmak.

*Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda akademik çalışmalara ortam hazırlamak.

*Üniversitemiz bünyesinde Yabancılara Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans programına uygulama çalışmalarında yardımcı olmak.

 

 

 

BİRİMİN VİZYONU

 

Bir dilin yabancılara öğretiminde gerçekleşecek çalışmalar hem kurumsal hem de uygulama olarak nitelikli olmalıdır. Bu durumun farkında olarak Türkçeyi yabancılara öğretirken bilimsel ve çağdaş gelişmelerin ışığında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Siirt Üniversitesi TÖMER, bu alanda çalışmalar yapmak, dil öğretiminde yeni gelişmelere ve uygulamalara ulaşmayı hedeflemektedir.

 

 

 

 

BİRİME AİT TEŞKİLAT ŞEMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM PERSONELLERİ

 

SIRA

ADI

SOYADI

GÖREVİ

1

Dr.Öğr. Üyesi Yılmaz

AKDEMİR

Müdür

 

 

2

Agit

KAMEL

Memur

 

 

3

Can

 

ÇARA

Uzm. Öğretici

 

 

 

BİRİMİN KURUMDAKİ  GÖREVİ

Merkezimiz çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere Türk dilini öğretmek, Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak, ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır.

 

 

 

 

BİRİME AİT RESİMLER (En az 4 Fotoğraf ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİMİNİZCE SENE İÇİNDE YAPILAN FAALİYETLER 

Etkinliğin Adı

Tarihi

Yapılış Yeri

Sonuçlar

Yedi İklim Türkçe Seti Kitap Alımı

2020-2021

Siirt Üniversitesi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan “Yedi İklim Türkçe Setinde” yetişkinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme ihtiyaçlarına uygun metin ve görsel seçimine özen gösterildiğinden dolayı kitap alımlarımız Yunus Emre Enstitüsünden yapılmaktadır.  

4 Dilli Resimli Sözlük Alımı

2020-2021

Siirt Üniversitesi

TÖMER'de öğrenim gören öğrencilerimize İngilizce-Arapça-Rusça-Türkçe olarak hazırlanan resimli kavram sözlüğü ücretsiz olarak dağıtıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİMİNİZE AİT GZFT  ANALİZLERİ

Güçlü yönler

*İlimizin çevre ülkelerden göç almış olması, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemizi tanımasına olanak sağlamıştır. Müdürlüğümüz de yeni açılmış Uygulama ve Araştırma merkezi olmasına rağmen kısa sürede öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.

*Genç ve dinamik bir kadro

*Alanında uzman öğretim elemanları

 

Zayıf Yönler

*Bina Eksikliği (ofis ve sınıf eksikliği)

*Kayıt yapmak için gelen öğrencilerin her birinin farklı tarihlerde ilimize gelmesi

 

Fırsatlar

*Siirt Üniversitesi TÖMER'in genç ve dinamik bir kadroya sahip olması

*Siirt Üniversitesi TÖMER'in hem genel olarak ülkedeki hem de özel olarak bölgedeki diğer dil merkezlerine kıyasla çok daha uygun bir ücretle öğrenci kabul etmesi (kur başın ortalama 700 TL)

*Siirt Üniversitesi TÖMER'in merkez kampusta yer almasından dolayı öğrencilerin herhangi bir servis ücreti ödemeden yol masrafsız yürüyerek ulaşım sağlaması

*Siirt ilinin diğer çevre illere göre daha ucuz ve yaşanılabilir bir şehir merkezi oluşu

 

Tehditler

* Merkezimize kabul edilen öğrencilerin yurt dışından farklı tarihlerde gelmesi (Bunun nedeni olarak vize aksaması, yol güzergahı ve kabul mektuplarının geç ulaşması gibi nedenler gösterilmektedir)

 

 

 

 

BİRİM PAYDAŞ ANALİZİ

 

Paydaş Adı

İç

Dış

Temel Paydaş

Stratejik Paydaş

Paydaş Sebebi

Paydaş Beklentisi

Etki

Önem

Sonuç

Öğrenciler

X

 

X

 

Temel Hizmet Alımı

Mesleki Eğitim

Güçlü

Önemli

Birlikte Çalış

YÖK

 

X

X

 

Mevzuat Gereği Bağlı Üst Yönetim

Mevzuata Uygun Eğitim Hizmeti Sunumu

Güçlü

Önemli

Birlikte Çalış

İdari Birimler / Koordinatörlükler

X

 

X

 

Eğitim Hizmeti Sunumu İçin Gerekli Olan İdari Süreçler

Taleplerin Zamanında Ve Doğru Bir Şekilde Bildirilmesi

Güçlü

Önemli

Birlikte Çalış

Diğer Akademik Birimler

X

 

 

X

Hizmet Sunumunda Bilgi, Hizmet Ve Tecrübe Paylaşımı

Eğitim Hizmetini Geliştirmede Olumlu Katkı

Güçlü

Önemli

Birlikte Çalış

Mezunlar

 

X

 

X

Eğitim Hizmet Alımını Tamamlama

Kariyer Gelişimine Katkı, İşbirliği Ve Kurumsallık

Zayıf

Önemli

Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dahil Et

İş Verenler / Özel Sektör

 

X

 

X

Stajyer / Uygulama Dersi / Mezun İstihdamı

Gelişmiş Mesleki Donanıma Sahip İş Gücü Temini

Zayıf

Önemli

Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dahil Et

İdari Personel

X

 

X

 

Eğitim Hizmeti Sunumunda Gerekli Olan İdari İşlemler

İdari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Olan İmkanların Sağlanması

Güçlü

Önemli

Birlikte Çalış

Akademik Personel

X

 

X

 

Eğitim / İdari Hizmet Sunumunu

Eğitim / İdari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Olan İmkanların Sağlanması

Güçlü

Önemli

Birlikte Çalış

Diğer Kamu Kurumları

 

X

X

 

Staj İmkanları, İşbirlikleri, Protokoller, Karşılıklı Çıkarlar

Mesleki Beceriye Sahip İş Gücü, Bilgi/Tecrübe Paylaşımı, Eğitim İşbirliği

Güçlü

Önemli

Birlikte Çalış

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları

 

X

 

X

Staj İmkanları, İşbirlikleri, Protokoller, Karşılıklı Çıkarlar

Bilgi/Tecrübe Paylaşımı, Eğitim İşbirliği, Protokoller

Zayıf

Önemli

Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dahil Et

Akreditasyon Kuruluşları

 

X

 

X

Akreditasyon Talepleri

Akreditasyon Şartlarının Sağlanması

Güçlü

Önemli

Birlikte Çalış

 

 

BİRİM RİSK ANALİZİ

Risk Tanımı

Risk Giderici Mevcut Faaliyet

İlgili Belge/Doküman

Risk Derecesi

Karar

Risk Giderme Yöntemi

Sorumlu

Öğretim üyesinin derslere mazeretsiz girmemesi nedeniyle ders yapılamaması

İzinlerin kontrolü

Yıllık İzin
Sağlık İzni
Görevlendirmeler

ÖNEMSİZ

Kabullenme

 

 

Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalınması

Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması

Periyodik Bakım Takip Listeleri
Kalibrasyona tabi cihazlar listesi

ÖNEMSİZ

Kabullenme

 

 

Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirmesinin hatalı yapılması

-

-

ORTA

Kabullenme

 

 

Eğitim hizmetinde kullanılan bilgisayarlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitim hizmetinin sunulamaması

Bilgisayarlara bakım yapılması

Kişisel bilgisayar bakım ve kullanım kılavuzu

ÖNEMSİZ

Kabullenme

 

 

Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı

Üst amirin kontrolü

EBYS

ÖNEMLİ

Azaltma

İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi

Birim İdari Yöneticisi

Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi

Beyan ile otomasyon sistemindeki bilgilerin karşılaştırılması

Ek ders beyanları

ÖNEMSİZ

Kabullenme

 

 

İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması

-

-

ÖNEMLİ

Azaltma

Mevcut personel ayrılmadan önce ikame personel temin edilmesi

Personel Daire Başkanlığı

 

BİRİM PERSONELİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

Personelin Eğitim Durumu

 

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Y.L. ve Doktora

Kişi Sayısı

 

 

1

1

1

Yüzde

 

 

%33.3

%33.3

%33.4

 

Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

 

1-3 yıl

4-6 yıl

7-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

21 yıl üzeri

Kişi Sayısı

1

1

1

 

 

 

Yüzde

%33.1

%33.4

%33.5

 

 

 

 

 

 

TÖMER Öğrenci Bilgileri

Yıllara Göre Yabancı Uyruklu  Öğrenci Sayıları


Yıllar

2014 -2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-     

2020

2020-2021

 

Öğrenci Sayıları

 60

30

32

46

104

97

52

Toplam

 60

30

32

46

104

97

52

 

TÖMER Öğrenci Başarı Durumları

Yıllara Göre Başarılı Olan Öğrenci Sayıları

 

 

Yıllar

2014-2015 Yılı

2015-2016 Yılı

2016-2017 Yılı

2017-2018 Yılı

2018-2019 Yılı

2019-2020 Yılı

2020-2021 Yılı

Öğrenci

Sayıları

23

 24

 21

37

49

 

78

 

46

Toplam

23

 24

 21

37

49

 

78

 

46

AGİT KAMEL
Güncelleme : 23.05.2022 17:05:12