Tömer Birim Kalite KomisyonuBirim Kalite Komisyonu

Başkan

Yrd.Doç.Dr.Yılmaz AKDEMİR

yilmazakdemir@siirt.edu.tr

Üye

Yrd.Doç.Dr.Ata PESEN

atapesen@gmail.com

Üye

Öğr.Gör. İdris KARA

idriskara@siirt.edu.tr
AYNUR BAĞÇECİ 0484 223 19 18 / 3476
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
12.4.2017